Solskydd

Solfilmsskydd som förhöjer utseendet på er fastighet

Vi erbjuder ett brett sortiment av solskyddande filmer av SafeCoat för kommersiella och privata fastigheter. Med reflekterande, icke reflekterande filmer samt design & dekor filmer har vi ett sortiment som täcker de flesta behov.

Solskyddsfilmerna är speciellt framtagna för att förhöja utseendet på er fastighet samtidigt som de förhöjer komforten och förmågan att reducera värmeinstrålning samt förbättra arbetsklimatet. Solskyddsfilmerna har ett speciellt UV reducerings filter för att skydda och bevara inredning och interiör.

Kontakta Oss

Reducera värmeinstrålning

Den viktigaste faktorn vid val av en modern solskyddsfilm måste dock vara förmågan att reducera värmeinstrålning. Detta är en vital del av de nya energideklarationerna som alla fastigheter ska genomgå.

Alla filmer är repskyddade med Scratchgard. Samtliga filmer är tillverkade av polyester, har ingen miljöpåverkan och allt material och spill är återvinningsbart.

Kontakta oss för mer information!

Hör av dig till oss

Fördelar med solskydd

Det är fyra gånger dyrare att kyla luft än att värma den. Med en modern solskyddsfilm kan den direktstrålande värmen reduceras med upp till 85 %.

Genom att solskyddsfilmer blockerar upp till 99 % av solens skadliga UV-strålar fås ett oslagbart skydd för dyrbara möbler, mattor tavlor etc.

Störande reflexer i datorskärmar från exempelvis sol, snö, vatten eller närliggande byggnader reduceras.

Med en solskyddsfilm kan värmen/kyla effektivt balanseras, vilket medför minskade kostnader för uppvärmning och minskat behov av luftkonditionering.

Laminering av glaset medför minskad risk skador från glaskross och splitter.

Med en tonad skyddsfilm får kommersiella fastigheter och privatbostäder ett utseende som förhöjer byggnadens värde.

Vid professionellt montage av solskyddsfilm krävs inga störra ingrepp i lokalen och verksamheten kan fortgå som vanligt.

Energigardiner

Nya generationens effektiva solskydd!

Högeffektivt invändigt solskydd

Hammerglass EnergiGardiner erbjuder diskreta och estetiskt tilltalande lösningar mot infallande solljus. Man kan dessutom se ut genom solskyddet! EnergiGardiner kan fås med motordrift, med eller utan automatik.

Sänk inomhustemperaturen med Hammerglass EnergiGardiner

Med EnergiGardiner skickas över 80% av solenergin tillbaka ut genom glaset av den högreflekterande ytterfilmen. Detta innebär att kostnaden för att kyla rummet med kylsystem sjunker med upp till 25%. Nya beräkningar visar dessutom påtagliga förbättringar av U- och G-värden. EnergiGardiner sparar även energi under den kalla årstiden.

Kontakta oss för offer